تماس با ما
آدرس: گلستان، گرگان، میدان مدرس، نبش طبیعت یکم، پرشین دیجیتال (پرشین دیجی)
تلفن: 32148360-017 / 09226181251 / 09119664322 / 09118676595 / 09117553202 / 09398387919
پشتیبانی فروشگاه اینترنتی - پیگیری سفارشات اینترنتی: 32557076-017 / 09226181251

business-and-finance-min
تحویل اکسپرس و سریع
sports-and-competition-min
تحویل اکسپرس و سریع
maps-and-location-min
تحویل اکسپرس و سریع
technology-min
تحویل اکسپرس و سریع
commerce-and-shopping-1-min
تحویل اکسپرس و سریع
money-coin-min
تحویل اکسپرس و سریع